ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการองค์กรทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ในฐานะบริษัทผู้ออกแบบและผลิตระบบเครื่องบันทึกเวลา (TimeRecorder) เครื่องควบคุมการ เปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ (AccessControl) เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร (Data Terminal) เครื่องคิดค่าบริการจอดรถ (Car Park) ระบบบริหารงานยานพาหนะ (GPS Vehicle Tracking System) และรวมไปถึงการให้บริการทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โดยได้รับความไว้วางใจจาก Anviz Global Co.,Ltd ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Anviz W1 และ W2 ในประเทศไทย.

คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ

ผู้ก่อตั้ง บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำกัด และ บริษัท รมิตาเฮลธ์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด จบการศึกษา จากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสนใจด้านอิเลคทรอนิค และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และได้บริหารบริษัทมาสเตอร์เทค ฯ มาเป็นเวลา 24 ปี(พ.ศ.2530) ปัจจุบันท่านได้ก่อตั้งบริษัทสาขาในประเทศจีน.

คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ ผู้บริหารของบริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำงานว่า

"ผมภูมิใจที่เป็นผู้สร้างงานให้หลายคนมีรายได้และเติบโตอย่างมั่นคง และยังได้สร้างพื้นฐานไว้ระดับหนึ่ง ที่จะให้คนรุ่นหลังได้สานต่อโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อยากเป็นตัวอย่างให้คนทำงานได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ ให้เขาเห็นว่าถึงแม้จะยากลำบากแต่ถ้าตั้งใจทำจริงก็ประสบความสำเร็จในที่สุด"