บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำกัด (Embedded J Co.,Ltd.) 40/20 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0-2589-5346 โทรสาร: 0-2589-5302

อีเมล

ฝ่ายขาย: sales@embeddedj.co.th ฝ่ายบริการ: supports@embeddedj.co.th