mainproduct

TAFF FD-002

เครื่องคำนวณค่าอาหาร เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร Canteen Management System เป็นระบบที่ใช้ในโรงอาหาร เพื่อลดปัญหาการทุจริต ลดความยุ่งยากในการคิดเงิน ลดการใช้คูปอง โดยใช้บัตรประจำตัวพนักงาน ในการซื้ออาหารแทน ทั้ง Barcode และ Contactless Smart Card ควบคู่กับโปรแกรม ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นรายงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งยอดเข้า โปรแกรม Payroll ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง TAFF Data Terminal

บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำกัด ได้คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเหลืองานบุคคลหลายอย่างด้วยกัน เช่น เครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมบันทึกเวลา โปรแกรมจ่ายเงินเดือนพนักงาน ในส่วนของสวัสดิการด้านอาหารที่ให้แก่พนักงาน จากเดิมที่เคยแจกเป็นคูปองนั้น ประสบปัญหาหลายอย่าง บริษัท ฯ จึงพัฒนาเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร และโปรแกรมสวัสดิการอาหาร ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้เต็มที่รวดเร็ว และได้รับประโยชน์หลายประการ คือ

 • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและสรุปผลข้อมูล
 • ข้อมูลถูกต้อง และแม่นยำ
 • ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเหมาจ่ายเป็นรายหัว
 • ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์คูปองแต่ละปี
 • บุคคลากรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ลดการทุจริตจากพนักงาน และผู้ขาย

Reader Unit (DT-C01BM/DT-C01CL)

 • รับบัตรได้ทั้งบัตร Barcode, บัตร Magnetic (DT-C01BM) และรับบัตร Contactless Smart Card (DT-C01CL)
 • ส่ง Transaction ที่เกิดขึ้นไปเก็บยัง Computer Server
 • มีปุ่มกดราคาที่ตัวเครื่อง และสามารถกดราคาได้จากโปรแกรม
 • แสดงผลทางหน้าจอ เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือเครื่องทำงานสมบูรณ์
 • สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของบัตรได้
Display
 • แสดงผลจำนวน 4 หลัก (ขนาด 7 x 2.5 cm)
 • แสดงผลด้วยแสงสีแดงทำให้เห็นได้ในระยะไกล
 • แสดงผลทั้งสองด้าน สามารถมองเห็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
บัตร ประกอบด้วย บัตร 2 ชนิด
 • Contactless Smart Card สามารถเก็บข้อมูล Transaction ที่เกิดขึ้นจริง ไว้ในบัตร แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ
  • บัตรสำเร็จรูป Contactless Smart Card เป็นบัตรที่พิมพ์ชื่อ – นามสกุล ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพลงในบัตร
  • พวงกุญแจ Contactless Smart Card เป็นพวงกุญแจซึ่งข้างในบรรจุชิป สะดวกในการพกพา
 • บัตรบาร์โค้ด เป็นบัตรพนักงานที่มีบาร์โค้ดพิมพ์ไว้ที่บัตร สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร
software เป็นโปรแกรมบริหารข้อมูล และควบคุมเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร แต่ละเครื่องซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
 • ควบคุมและส่งข้อมูลไปยังเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร รหัสเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในเครื่องบันทึกอาหารแต่ละเครื่อง เช่น ปุ่มราคา, สิทธิการใช้เครื่องด้วยบัตรแต่ละบัตร, รหัสลูกค้า, วันที่และ เวลาเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้งร้านค้าเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร ประเภทสมาชิก รายละเอียดสมาชิก รายละเอียดพนักงาน ผู้ใช้โปรแกรมและประวัติการใช้โปรแกรม
 • อายัดบัตร นำบัตรกลับมาใช้ และยกเลิกบัตร ตรวจสอบและแก้ไข Transaction ที่มีปัญหา
 • ออกรายงานแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ หรือสรุปข้อมูล ตามรหัสบัตร ตามพนักงาน ตามวัน ตามเครื่อง ตามร้านค้า หรือตามประเภทสมาชิก
 • ออกรายงานแสดงการทำงานของโปรแกรม ตามผู้ใช้ หรือ ตามวัน
 • สามารถเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Oracle หรือ Interbase บน Windows NT หรือ Linux
 • การทำงานแบบ Client / Server
การทำงานทั่วไป
 • ติดตั้งเครื่องบันทึกการซื้ออาหารตามร้านค้า ที่ต้องการให้มีการซื้ออาหารด้วยระบบ Canteen และต้องกำหนดรหัสเครื่องไม่ให้ซ้ำกัน เมื่อติดตั้งเสร็จ ทดสอบระบบด้วยโปรแกรม Canteen
 • ติดตั้งโปรแกรมตามเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเข้าฐานข้อมูล เช่น สถานที่ตั้งร้านค้า เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร ประเภทสมาชิก รายละเอียดสมาชิกรายละเอียดพนักงานผู้ใช้โปรแกรม
 • เพิ่มสมาชิกผู้ถือบัตรเข้าระบบฐานข้อมูล
 • ให้สมาชิกทดสอบการใช้เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร
 • ออกรายงานต่าง ๆ ตามที่ต้องการด้วยโปรแกรม Canteen

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *