เราสามารถกำหนด Network Configuration ได้อย่างไร

ให้ติดต่อกับ SNAP ผ่านทาง Console หรือ Network จากนั้น ล็อกอินเข้าสู่ root mode ให้ใช้คำสั่ง ipconfig สำหรับเปลี่ยน IP Address ตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

/root> ipconfig -a 192.168.100.105
/root> ipconfig -c 

จากรูปด้านบนเป็นการเปลี่ยน IP Address ด้วย Parameter -a ในบรรทัดแรก และ Save IP Address ที่เราต้องการด้วย Parameter -c ในบรรทัดที่สอง เพื่อให้เมื่อเราปิด SNAP หรือ Reset SNAP IP address ที่เรากำหนดเอาไว้จะได้ไม่หายไป

เราสามารถแสดงค่า Configuration ของ Network บน SNAP board ได้ ด้วยคำสั่ง ?ipconfig

/root> ipconfig
Interface "enet0":
Ip address 192.168.100.105
Netmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.100.30
MAC: 00:0b:b9:8c:86:ed
Primary DNS N/A
Secondary DNS N/A
DNS timeout 10
Mailhost N/A

เรายังสามารถแสดง Parameter ต่างของคำสั่ง ipconfig โดยใช้ Parameter /? ซึ่งจะมีหน้าจอปรากฏดังนี้

/root> ipconfig /?
Show/alter network information.
Syntax: ipconfig [OPTIONS]
Without arguments the current network settings are shown.
The following arguments will alter the configuration:
-a aaa.bbb.ccc.ddd   Set ipaddress (for enet0).
-g aaa.bbb.ccc.ddd   Set gateway (for enet0).
-h aaa.bbb.ccc.ddd   Set mailhost.
-m aaa.bbb.ccc.ddd   Set subnetmask (for enet0).
-p aaa.bbb.ccc.ddd   Set primary DNS address.
-q aaa.bbb.ccc.ddd   Set secondary DNS address.
-t timeout       Set DNS timeout.
-d           Use DHCP (for enet0).
-c           Commit changes to flash.
-r           Release DHCP address (for enet0).
If the execution of this command is slow, the reason might
be that there is no DNS server available. Set the DNS server to
0.0.0.0, which will disable DNS lookups.
Several options can be given at the same time, but the order of the
arguments is important. The order should be address, netmask, gateway
(and the the rest)