การสั่งซื้อสินค้า

วิธีการชำระค่าสินค้า

1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  • ชื่อบัญชี บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำกัด
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา งามวงศ์วาน
  • บัญชี กระแสรายวัน
  • เลขที่บัญชี 319-3-03950-0

เมื่อลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี ให้แฟกซ์ใบ Pay-in (สำเนาการโอนเงิน)มาที่เบอร์ 02-589-5302 พร้อมกับชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร. เพื่อออกเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าพร้อม เอกสารทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการชำระเงิน

2. ส่งเช็คทางไปรษณีย์

ส่งเช็คพร้อมกับระบุชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร. เพื่อออกเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เมื่อบริษัทฯได้รับเช็ค บริษัทฯจะจัดส่ง สินค้าพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน

3. ชำระด้วยตนเอง

ชำระเงินที่บริษัทฯ พร้อมรับสินค้าและเอกสาร

หากมีข้อสงสัยในการชำระค่าสินค้า

กรุณาติดต่อ:

คุณวนิดา E-mail: wanida@embeddedj.co.th

คุณพรสวรรค์ E-mail: pornsawan@embeddedj.co.th